Αρχείο ετικετών: Λουκιανού Σαμοσατέως

ΖΕΥΣ ΤΡΑΓΩΔΟΣ. ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΣΑΜΟΣΑΤΕΩΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ:  ΜΑΡΩ ΚΙΟΥΛΑΦΑ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/1056/

Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος. Λουκιανού Σαμοσατέως

ΝΕΚΡΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΝΙΠΠΟΥ Λουκιανού Σαμοσατέως (περ. 120 μ.Χ. → μετ. 180 και 192 μ.Χ.). Ήταν σοφιστής και κυρίως μεγάλος συγγραφέας της Ύστερης Αρχαιότητας.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/1054/

Σελίδα 1 από 11