Αρχείο ετικετών: Βουλευτής

«Βουλευτής» δηλώνει με παρρησία Βολευτής μέσα στην βουλή των Ρωμιών

ArticleImage_64012-png.xpng

Ο κύριος αυτός λοιδορεί επιτροπή της βουλής, στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, διότι συνεδριάζει κάθε βδομάδα και αμείβεται μόνο μια φορά τον μήνα. Η χυδαιότητα των δικαιωμάτων του ακρίτως εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Όταν το δικαίωμα των υποχρεώσεων εξανεμίζεται στον «πολιτικό» βίο της «πολιτείας» των ιδιωτών.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/4415/

Σελίδα 1 από 11