Σχόλια στο Ντοκουμέντα για την δίωξη του Αναξαγόρα από τους δεισιδαίμονες θρησκόληπτους της εποχής του http://athriskos.gr/2922/ Thu, 01 Aug 2013 06:32:23 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.5.2 Από: stauros http://athriskos.gr/2922/#comment-11249 stauros Sat, 27 Jul 2013 18:46:04 +0000 http://athriskos.gr/?p=2922#comment-11249 Μακεδνέ, σε παρακαλώ να δώσεις βάση στο παρακάτω τονισμό– επειδή ξέρεις πολύ καλά ότι σε εκτιμώ ανάλογα –και παρ’ όλο που συμφωνώ με την ανταπάντησή σου:

Από την στιγμή που ο πολεμιστής υποτάχτηκε στην θρησκευτική εξουσία και επομένως και στην κομματική (δηλαδή πολιτική του κώλου), η πολιτική θα πάσχει ανίατα. Διότι εάν τα πολιτικά επιτεύγματα δεν μπορούν να υποστηρίζονται διαρκώς, δεν γίνεται να παράγουν δημοκρατική προοπτική. Αυτό βεβαίως με την προϋπόθεση ότι το στράτευμα πρέπει να απαρτίζεται από τις πιο μορφωμένες προσωπικότητες της κοινωνίας. Από τους πιο εξασκημένους στα δημοκρατικά ιδεώδη. Από τους φανατικούς της ανιδιοτέλειας. Τους εξασκημένους με τρόπο που να μπορούν να συμπεριφέρονται ενάντια στα ατομικά τους συμφέροντα.

Κοντολογίς, τίποτε το σπουδαίο κοινωνικά δεν μπορεί να θάλλει αν δεν μπορεί να υποστηριχτεί. Με άλλα λόγια η κοινωνία να διαθέτει «στρατό» ο οποίος να απαρτίζεται από πτυχιούχους, οι οποίοι να διαθέτουν πτυχία και του Πανεπιστημίου του Απόλλωνα και του Διόνυσου.

]]>
Από: ΜΑΚΕΔΝΟΣ http://athriskos.gr/2922/#comment-11246 ΜΑΚΕΔΝΟΣ Sat, 27 Jul 2013 17:08:52 +0000 http://athriskos.gr/?p=2922#comment-11246 Δεν ήταν καθαρά θρησκευτικοί οι λόγοι απλά ήταν η αφορμή.Όσον αφορά την πολιτική διαπλοκή θα συμφωνήσω γιατί αυτή υπάρχει ανά τους αιώνες.

]]>
Από: stauros http://athriskos.gr/2922/#comment-11235 stauros Sat, 27 Jul 2013 11:47:12 +0000 http://athriskos.gr/?p=2922#comment-11235

Με βάση και αυτά τα στοιχεία, ο Αναξαγόρας καταδιώχθηκε για θρησκευτικούς λόγους, αλλά αντιθέτως τα αίτια ήσαν πολιτικά. Και σε αυτό συμφωνούν και ο Πλούταρχος και ο Διογένης Λαέρτιος. Και αυτό διότι, ο Αναξαγόρας καταδιώχθηκε στην Αθήνα, από τους πολιτικούς αντιπάλους του Περικλή, ώστε να πληγεί ο Περικλής σε προσωπικό και πολιτικό επίπεδο, επειδή ο Αναξαγόρας και ο Περικλής συνδέονταν με στενή φιλία. Άρα δεν ευσταθεί η θέση περί θρησκευτικού διωγμού.

Μακεδνέ, είναι γνωστό ότι την εποχή εκείνη –στην χώρα της Ρωμιοσύνης υπάρχουν ακόμη κατάλοιπα αυτού του είδους – η διαπλοκή θρησκείας και πολιτικής άγγιζε τα όρια της συνταύτισης.

Ακόμη όμως και τα κίνητρα να ήταν πολιτικά η δυνατότητα της δίωξης έστω και με θρησκευτικό πρόσχημα, δηλώνει την ισχύ της θρησκευτικής εξουσίας.

Επομένως η θέση σου: «Άρα δεν ευσταθεί η θέση περί θρησκευτικού διωγμού», νομίζω ότι δεν μπορεί να σταθεί άνετα στα πόδια της.

Κάτι ανάλογο: όταν πήγαινα στο γυμνάσιο επιτιμήθηκα με αποβολή διότι δεν εκκλησιάστηκα την προηγούμενη Κυριακή. Ένας όμως συμμαθητής μου, ο οποίος δεν εκκλησιάστηκε κι αυτός, δεν τιμωρήθηκε διότι ο πατέρας του ήταν ενθνικόφρων (εννοείτε ότι ο δικός μου ήταν αντιεθνικόφρων, παρ’ όλο που πολέμησε κανονικά τους κομμουνιστοσυμμορίτες, όπως έτσι τους αποκαλούσαν οι εθνικόφρονες της κακιάς ώρας – δηλαδή ο άνθρωπος υπέφερε επειδή δεν ήταν δουλόφρων του δεξιού μετεμφυλιακού καθεστώτος).

Η «δίωξή» μου αυτή, κατά την γνώμη σου τι είδους είναι, πολιτική, θρησκευτική, ή πολιτικοθρησκευτική, γαμώ το φελέκι μου!!!

Για πρόσεξε τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρεται θρησκευτικότερα ακόμη κι από τους Δεξιούς! Δες την Κανέλλη στο ΚΚΕ. Ως αδιόρθωτος άθεος περισσότερο υπολογίζω να υποφέρω από μια κυβέρνηση αριστερής πάστας παρά δεξιάς.

]]>
Από: ΜΑΚΕΔΝΟΣ http://athriskos.gr/2922/#comment-11232 ΜΑΚΕΔΝΟΣ Sat, 27 Jul 2013 10:45:50 +0000 http://athriskos.gr/?p=2922#comment-11232 [32.1] περὶ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον Ἀσπασία δίκην ἔφευγεν ἀσεβείας, Ἑρμίππου τοῦ κωμῳδοποιοῦ διώκοντος καὶ προσκατηγοροῦντος ὡς Περικλεῖ γυναῖκας ἐλευθέρας εἰς τὸ αὐτὸ φοιτώσας ὑποδέχοιτο. καὶ ψήφισμα Διοπείθης ἔγραψεν εἰσαγγέλλεσθαι τοὺς τὰ θεῖα μὴ νομίζοντας ἢ λόγους περὶ τῶν μεταρσίων διδάσκοντας, ἀπερειδόμενος εἰς Περικλέα δι” Ἀναξαγόρου τὴν ὑπόνοιαν. [32.2] δεχομένου δὲ τοῦ δήμου καὶ προσιεμένου τὰς διαβολάς, οὕτως ἤδη ψήφισμα κυροῦται, Δρακοντίδου γράψαντος, ὅπως οἱ λόγοι τῶν χρημάτων ὑπὸ Περικλέους εἰς τοὺς Πρυτάνεις ἀποτεθεῖεν, οἱ δὲ δικασταὶ τὴν ψῆφον ἀπὸ τοῦ βωμοῦ φέροντες ἐν τῇ πόλει κρίνοιεν. Ἅγνων δὲ: τοῦτο μὲν ἀφεῖλε τοῦ ψηφίσματος, κρίνεσθαι δὲ τὴν δίκην ἔγραψεν ἐν δικασταῖς χιλίοις καὶ πεντακοσίοις, εἴτε κλοπῆς καὶ δώρων εἴτ” ἀδικίου βούλοιτό τις ὀνομάζειν τὴν δίωξιν.
[32.3] ἀσπασίαν μὲν οὖν ἐξῃτήσατο, πολλὰ πάνυ παρὰ τὴν δίκην, ὡς Αἰσχίνης φησίν, ἀφεὶς ὑπὲρ αὐτῆς δάκρυα καὶ δεηθεὶς τῶν δικαστῶν: Ἀναξαγόραν δὲ φοβηθεὶς ἐξέπεμψεν ἐκ τῆς πόλεως. ὡς δὲ διὰ Φειδίου προσέπταισε τῷ δήμῳ, φοβηθεὶς τὸ δικαστήριον μέλλοντα τὸν πόλεμον καὶ ὑποτυφόμενον ἐξέκαυσεν, ἐλπίζων διασκεδάσειν τὰ ἐγκλήματα καὶ ταπεινώσειν τὸν φθόνον ἐν πράγμασι μεγάλοις καὶ κινδύνοις τῆς πόλεως ἐκείνῳ μόνῳ διὰ τὸ ἀξίωμα καὶ τὴν δύναμιν ἀναθείσης ἑαυτήν. αἱ μὲν οὖν αἰτίαι δι” ἃς οὐκ εἴασεν ἐνδοῦναι Λακεδαιμονίοις τὸν δῆμον, αὗται λέγονται, τὸ δ” ἀληθὲς ἄδηλον.
(Πλουτάρχου-Βίοι Παράλληλοι-Περικλής)

Κατά τον αυτόν δε περίπου χρόνον εδικάζετο και η Ασπασία δι” ασέβειαν, εγκαλουμένη υπό Ερμίππου του κωμωδοποιού, και κατηγορουμένη προσέτι ότι εδέχετο ελευθέρας γυναίκας προς χάριν του Περικλέους. Και ψήφισμα έγραψεν ο Διοπείθης (558), να καταγελθώσιν εις τον δήμον (559) οι μη τα θεία πιστεύοντες, ή διδάσκοντες λόγους περί των μετεωρολογικών, αντανακλών ούτω την υπόνοιαν διά του Αναξαγόρου εις τον Περικλέα. Ως δ” εδέχθη και ενέκρινε την καταμήνυσιν ο δήμος, εκυρώθη ψήφισμα προταθέν υπό του Δρακοντίδου (560), ο Περικλής να καταθέση εις τους Πρυτάνεις (561) τους απολογισμούς των χρημάτων, οι δε δικασταί, την ψήφον φέροντες από του βωμού, να κρίνωσιν εντός της Ακροπόλεως (562). Ο δε Άγνων τούτο μεν αφήρεσεν από του ψηφίσματος, έγραψε δε να κριθή η δίκη υπό χιλίων πεντακοσίων δικαστών (563), είτε κλοπής και δωροδοκίας, είτε αδικίας ήθελέ τις να ονομάση την καταμήνυσιν. Και της μεν Ασπασίας κατώρθωσε την απόλυσιν, πολλά, ως ο Αισχίνης λέγει, χύσας υπέρ αυτής δάκρυα επί της δίκης, και πολλάς παρακλήσεις απευθύνας εις τους δικαστάς. Τον δ” Αναξαγόραν, φοβηθείς, εξαπέστειλε, και συνώδευσεν ο ίδιος εκτός της πόλεως. Όταν δε διά του Φειδίου δυσηρέστησε τον δήμον, φοβηθείς το δικαστήριον, ανήψε τον πόλεμον, απειλούντα ήδη και υπεκκαιόμενον, διότι ήλπιζε να διασκεδάση τας κατηγορίας και να ταπεινώση τον φθόνον, όταν, εν μέσω μεγάλων πραγμάτων και κινδύνων, η πόλις ήθελεν εις εκείνον μόνον εμπιστευθή εαυτήν διά την επισημότητα αυτού και την δύναμιν. Αύται λοιπόν λέγονται αι αιτίαι δι” άς δεν αφήκε τον δήμον να ενδώση εις τους Λακεδαιμονίους. Το δ” αληθές είναι άδηλον.

*Ο Έρμιππος, ήταν κωμικός ποιητής, πρόδρομος του Αριστοφάνη. Επίσης, ο Διοπείθης, ήταν μάντης και χρησμολόγος, αντίπαλος του ορθολογιστή Αναξαγόρα. Τέλος, ο Δρακοντίδης είναι μάλλον ένας από τους μετέπειτα Τριάντα Τυράννους, άρα οπαδός του ολιγαρχικού κόμματος. Επίσης ο Άγνωνας ήταν πιθανόν ο πατέρας του Θηραμένη. Μάλιστα ο Άγνωνας ήταν ο αρχηγός των Τετρακοσίων του 411 π.χ., ενώ ο γιος του Θηραμένης ήταν ένας από τους ηγέτες των Τριάντα Τυράννων του 404 – 403π.χ.
Επίσης, εδώ τίθεται το θέμα ότι οι ολιγαρχικοί κατηγορούσαν τον Περικλή, ότι όξυνε σκοπίμως την διαφορά με τους Μεγαρείς και προκάλεσε τον πόλεμο, με σκοπό να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τις ανακρίσεις που είχαν ήδη αρχίσει για τον Φειδία και τις καταχρήσεις του ιδίου του Περικλή. Αυτές τις διαδόσεις υποστηρίζει και ο Αριστοφάνης στην κωμωδία Ειρήνη, από τον στίχο 585 και εξής, αλλά και συνεχίζει ο Πλούταρχος στον υπόλοιπο βίο του Περικλή.

Περὶ δὲ τῆς δίκης αὐτοῦ διάφορα λέγεται. Σωτίων μὲν γάρ φησίν ἐν τῇ Διαδοχῇ τῶν φιλοσόφων ὑπὸ Κλέωνος αὐτὸν ἀσεβείας κριθῆναι, διότι τὸν ἥλιον μύδρον ἔλεγε διάπυρον· ἀπολογησαμένου δὲ ὑπὲρ αὐτοῦ Περικλέους τοῦ μαθητοῦ, πέντε ταλάντοις ζημιωθῆναι καὶ φυγαδευθῆναι. Σάτυρος δ” ἐν τοῖς Βίοις ὑπὸ Θουκυδίδου φησὶν εἰσαχθῆναι τὴν δίκην, ἀντιπολιτευομένου τῷ Περικλεῖ· καὶ οὐ μόνον ἀσεβείας ἀλλὰ καὶ μηδισμοῦ· καὶ ἀπόντα καταδικασθῆναι θανάτῳ.
13 Ὅτε καὶ ἀμφοτέρων αὐτῷ προσαγγελέντων, τῆς τε καταδίκης καὶ τῆς τῶν παίδων τελευτῆς, εἰπεῖν περὶ μὲν τῆς καταδίκης, ὅτι ἄρα « Κἀκείνων κἀμοῦ πάλαι ἡ φύσις κατεψηφίσατο, » περὶ δὲ τῶν παίδων, ὅτι « Ἤδειν αὐτοὺς θνητοὺς γεννήσας. » Οἱ δ” εἰς Σόλωνα τοῦτ” ἀναφέρουσιν, ἄλλοι εἰς Ξενοφῶντα. Τοῦτον δὲ καὶ θάψαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν αὐτοὺς Δημήτριός φησίν ὁ Φαληρεὺς ἐν τῷ Περὶ γήρως. Ἕρμιππος δ” ἐν τοῖς Βίοις φησὶν ὅτι καθείρχθη ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τεθνηξόμενος. Περικλῆς δὲ παρελθὼν εἶπεν εἴ τι ἔχουσιν ἐγκαλεῖν αὑτῷ κατὰ τὸν βίον· οὐδὲν δὲ εἰπόντων, « Καὶ μὴν ἐγώ, » ἔφη, « τούτου μαθητής εἰμι· μὴ οὖν διαβολαῖς ἐπαρθέντες ἀποκτείνητε τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ” ἐμοὶ πεισθέντες ἄφετε. » Καὶ ἀφείθη· οὐκ ἐνεγκὼν δὲ τὴν ὕβριν ἑαυτὸν ἐξήγαγεν.
14 Ἱερώνυμος δ” ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Σποράδην ὑπομνημάτων φησὶν ὅτι ὁ Περικλῆς παρήγαγεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ δικαστήριον διερρυηκότα καὶ λεπτὸν ὑπὸ νόσου, ὥστε ἐλέῳ μᾶλλον ἢ κρίσει ἀφεθῆναι. Καὶ τὰ μὲν περὶ τῆς δίκης αὐτοῦ τοσαῦτα.
Ἔδοξε δέ πως καὶ Δημοκρίτῳ ἀπεχθῶς ἐσχηκέναι ἀποτυχὼν τῆς πρὸς αὐτὸν κοινολογίας. Καὶ τέλος ἀποχωρήσας εἰς Λάμψακον αὐτόθι κατέστρεψεν. Ὅτε καὶ τῶν ἀρχόντων τῆς πόλεως ἀξιούντων τί βούλεται αὐτῷ γενέσθαι, φάναι, « Τοὺς παῖδας ἐν ᾧ ἂν ἀποθάνῃ μηνὶ κατ” ἔτος παίζειν συγχωρεῖν. » Καὶ φυλάττεται τὸ ἔθος καὶ νῦν.
15 Τελευτήσαντα δὴ αὐτὸν ἔθαψαν ἐντίμως οἱ Λαμψακηνοὶ καὶ ἐπέγραψαν.
Ἐνθάδε, πλεῖστον ἀληθείας ἐπὶ τέρμα περήσας
οὐρανίου κόσμου, κεῖται Ἀναξαγόρας.
Ἔστι καὶ ἡμῶν εἰς αὐτόν·
Ἠέλιον πυρόεντα μύδρον ποτὲ φάσκεν ὑπάρχειν,
καὶ διὰ τοῦτο θανεῖν μέλλεν Ἀναξαγόρας·
ἀλλ” ὁ φίλος Περικλῆς μὲν ἐρύσατο τοῦτον, ὁ δ” αὑτὸν
ἐξάγαγεν βιότου μαλθακίῃ σοφίης.
Γεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι τρεῖς Ἀναξαγόραι, ὧν [ἐν οὐδενὶ πάντα, ἀλλ'] ὁ μὲν ἦν ῥήτωρ, Ἰσοκράτειος· ὁ δ” ἀνδριαντοποιός, οὗ μέμνηται Ἀντίγονος· ἄλλος γραμματικὸς Ζηνοδότειος.
(Διογένης Λαέρτιος-Βίοι Φιλοσόφων Β-Αναξαγόρας)

Σχετικά με τη δίκη του λέγονται διάφορα. Ο Σωτίων στη «Διαδοχή των φιλοσόφων» λέει πως κατηγορήθηκε από τον Κλέωνα για ασέβεια, επειδή ονόμαζε τον ήλιο πυρακτωμένη πέτρα. Τον υπερασπίστηκε ο Περικλής που ήταν μαθητής του, τιμωρήθηκε όμως με πρόστιμο πέντε τάλαντα καί εξορία. Ο Σάτυρος στους «Βίους» λέει πως ο Θουκυδίδης ήταν εκείνος που τον οδήγησε στο δικαστήριο, δεδομένου ότι ήταν πολιτικός αντίπαλος του Περικλή. Ο Αναξαγόρας κατηγορήθηκε όχι μόνο για ασέβεια αλλά και για μηδισμό. Καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο. Όταν του ανακοινώθηκαν και τα δύο μαζί, δηλαδή η καταδίκη και ο θάνατός των παιδιών του, για την καταδίκη είπε: «Και κείνους και μένα μας έχει καταδικάσει από παλιά η φύση», και για τα παιδιά του είπε: «Ήξερα ότι τα γέννησα θνητά». Αυτά μερικοί τα αποδίδουν στον Σόλωνα και άλλοι στον Ξενοφώντα. Το ότι τα έθαψε με τα ίδια του τα χέρια το αναφέρει ο Δημήτριος ο Φαληρεύς στο βιβλίο του «Περί γήρως». Ο Έρμιππος στους «Βίους» αναφέρει ότι κλείστηκε στη φυλακή για να θανατωθεί. Ο Περικλής είπε μιλώντας δημόσια, αν έχουν λόγους να τον κατηγορούν για οτιδήποτε αφορά τη ζωή του [του Περικλή]. Του απάντησαν πως όχι και τότε είπε:«Είμαι μαθητής του ανθρώπου αυτού. Μην παρασυρθείτε λοιπόν από συκοφαντίες και τον σκοτώσετε. Πιστέψτε με και ελευθερώστε τον. Πράγματι τον ελευθέρωσαν, επειδή όμως δεν μπορούσε να υπομείνει την προσβολή, αυτοκτόνησε. Ο Ιερώνυμος στο δεύτερο κεφάλαιο των «Σποράδην υπομνημάτων» αναφέρει πως ο Περικλής τον παρουσίασε στο δικαστήριο εξασθενημένο και αδύνατο από κάποια αρρώστια, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος από λύπηση μάλλον παρά μετά από απόφαση δικαστική. Αυτά σχετικά με τη δίκη του.
Υπήρχε η άποψη πως ούτε ο Δημόκριτος του είχε ιδιαίτερη συμπάθεια, επειδή δεν είχε καταφέρει να έρθει σε επαφή μαζί του. Τελικά αποτραβήχτηκε στη Λάμψακο και εκεί πέθανε. Όταν οι άρχοντες της πόλης τον ρώτησαν τι χάρη ήθελε να του κάνουν, είπε «Να επιτρέπουν στα παιδιά να παίζουν τον μήνα που θα πεθάνει, κάθε χρόνο». Τούτο το έθιμο διατηρείται μέχρι σήμερα. Όταν πέθανε, οι Λαμψακηνοί τον έθαψαν με τιμές και χάραξαν στον τάφο του το εξής επίγραμμα:

Εδώ ενταφιάστηκε ο Αναξαγόρας που βρήκε
πολλές αλήθειες για τον ουράνιο κόσμο.

Το δικό μου επίγραμμα γι’ αυτόν είναι:

Είπε πως ο ήλιος είναι πέτρα πυρακτωμένη
κι αυτό έγινε αιτία θανάτου για τον Αναξαγόρα.
Ο φίλος του Περικλή τον έσωσε, το τσακισμένο
όμως ηθικό του τον έκανε να αυτοκτονήσει.

Υπάρχουν άλλοι τρεις με το ίδιο όνομα, για τους οποίους δεν βρήκα πουθενά πολλά στοιχεία. Πάντως ο ένας ήταν ρήτορας της σχολής του Ισοκράτη, ο άλλος ανδριαντοποιός και αναφέρεται από τον Αντίγονο και ο τρίτος ένας γραμματικός, μαθητής του Ζηνόδοτου.

Με βάση και αυτά τα στοιχεία, ο Αναξαγόρας καταδιώχθηκε για θρησκευτικούς λόγους, αλλά αντιθέτως τα αίτια ήσαν πολιτικά. Και σε αυτό συμφωνούν και ο Πλούταρχος και ο Διογένης Λαέρτιος. Και αυτό διότι, ο Αναξαγόρας καταδιώχθηκε στην Αθήνα, από τους πολιτικούς αντιπάλους του Περικλή, ώστε να πληγεί ο Περικλής σε προσωπικό και πολιτικό επίπεδο, επειδή ο Αναξαγόρας και ο Περικλής συνδέονταν με στενή φιλία. Άρα δεν ευσταθεί η θέση περί θρησκευτικού διωγμού.

]]>
Από: Σταύρος http://athriskos.gr/2922/#comment-169 Σταύρος Fri, 02 Nov 2012 15:35:21 +0000 http://athriskos.gr/?p=2922#comment-169 yeye, το σχόλιο προστέθηκε στο άρθρο.

]]>
Από: yeyes http://athriskos.gr/2922/#comment-167 yeyes Fri, 02 Nov 2012 15:23:30 +0000 http://athriskos.gr/?p=2922#comment-167 Ο μόνος φιλόσοφος που διώχθηκε αποδεδειγμένα στην αρχαία Αθήνα ήταν ο Σωκράτης (κι αυτό όχι λόγω… των φιλοσοφικών του πεποιθήσεων αλλά λόγω της τυραννοφιλίας του και της διαπαιδαγώγησης από αυτόν αρκετών από τους τριάκοντα τυράννους).
Ο αμερικανός I.F. Stone στο βιβλίο του «Η Δίκη του Σωκράτη» (εκδόσεις Λιβάνη) έχει αφιερώσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στις υποτιθέμενες διώξεις των φιλοσόφων στην Αθήνα. Αποδεικνύει ότι οι «διώξεις» αυτές είναι μεταγενέστερα κατασκευάσματα (της μυστικοπαθούς και πλατωνίζουσας ρωμαϊκής περιόδου), που αποσκοπούσαν να μειώσουν την αθηναϊκή δημοκρατία, η οποία καταδίκασε τον τυραννόφιλο Σωκράτη. Οι κατασκευασμένες αυτές «διώξεις» επινοήθηκαν στα πλαίσια της σωκρατοπλατωνικής μυθοποιίας.
Είναι η πιο εμπεριστατωμένη εργασία που γνωρίζω για το ζήτημα. Δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να το σκανάρω και να σου το στείλω.

]]>
Από: Σταύρος http://athriskos.gr/2922/#comment-162 Σταύρος Fri, 02 Nov 2012 12:52:11 +0000 http://athriskos.gr/?p=2922#comment-162 Yeye, κάνε σε παρακαλώ στον κόπο να μας φανερώσεις ποια είναι τελικά η αλήθεια, όσον αφορά στο θέμα. Τουλάχιστον από την πλευρά μου σου υπόσχομαι ότι θα την μελετήσω, κι αν με πείσεις θα διορθώσω το θέμα προς την δική σου κατεύθυνση. Το λιγότερο μάλιστα θα προσθέσω τις μαρτυρίες σου στο άρθρο.

]]>
Από: Yeyes http://athriskos.gr/2922/#comment-160 Yeyes Fri, 02 Nov 2012 09:46:00 +0000 http://athriskos.gr/?p=2922#comment-160 Ασυναρτησίες…
Συγγραφείς που έγραψαν πέντε-έξι αιώνες μετά και ούτε μια πηγή σύγχρονη του υποτιθέμενου «γεγονότος».
Θυμίζει τις «αποδείξεις» περί ιστορικότητας του -ανύπαρκτου- Ιησού από προπαγανδιστές και παραχαράκτες του μεσαίωνα.

]]>