Αρχείο ετικετών: Ανθρωπίνων

Δεκ 04

Η Ιστορία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η θρησκεία των δικαιωμάτων του ανθρώπου

Police_Brutality_Khazm_97

  Ενα εκπαιδευτικό φίλμ που παρουσιάζει με συντομία τους σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα κατάλληλο για μαθητές και φοιτητές.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/web/04/12/2012/4657/

Σελίδα 1 από 11