Αρχείο ετικετών: Brian

life of brian

life-of-brian_1374284c

               life of brian      

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/12190/

Θαύμα! Monty Python’s Life of Brian

Kadouri

       «Όλη η θρησκευτική κατάσταση του σύγχρονου κόσμου οφείλεται στη έλλειψη ενός τρελοκομείου στην Ιερουσαλήμ.». Thomas Paine Monty Python’s Life of Brian- Miracle        

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/11661/

Λιθοβολισμός. Monty Python’s Life of Brian

stoninig_908407758

    Λιθοβολισμός. Monty Python’s Life of Brian          

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/11519/

Σελίδα 1 από 11