Αρχείο ετικετών: τιμωρίες

ΚΑΛΟΓΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΨΥΧΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

Σεξουαλικές τιμωρίες «εγκλημάτων» σε χριστιανικές αγιογραφίες εκκλησιών και μοναστηριών τής Ελλάδας.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/2987/

Σελίδα 1 από 11