Αρχείο ετικετών: Ρωμανού

Η ήττα του Αυτοκράτορα Ρωμανού Διογένη στο Μάντζικερτ

crusades-map

Η ήττα του Αυτοκράτορα Ρωμανού Διογένη στο Μάντζικερτ και η αρχή της κατάκτησης της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους (26 Αυγούστου 1071 μ. Χ.)

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/4786/

Σελίδα 1 από 11