Αρχείο ετικετών: πλουτισμού

Περί του πλουτισμού των ιερέων

blessing

  «Μη θησαυρίζετε υμίν θησαυροὺςεπὶ τῆς γῆς, όπου σης και βρώσις αφανίζει» «Μη κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ άργυρον μηδὲ χαλκὸν εις τας ζώνας υμών».

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/6851/

Σελίδα 1 από 11