Αρχείο ετικετών: κυριαρχίας

Ελληνικά σχολεία στο Μοριά στην περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας…!

P3210011

  Μάλιστα, καλά διαβάστε. Τότε όμως τι τρέχει με «το κρυφό σχολειό»; Υπήρχαν δηλαδή ταυτόχρονα και φανερά και κρυφά σχολειά; Το βιβλίο που έπεται ασφαλώς καταρρίπτει ολοκληρωτικά το ψεύδος που λέγεται «κρυφό σχολειό».

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/5339/

Σελίδα 1 από 11