Αρχείο ετικετών: Κομμουνιστών

Πρωτοβουλία Αριστερών Χριστιανών (ΠΑΧ). Επί τέλους αναδεικνύονται οι βαθιές συγγένειες Κομμουνιστών και χριστιανών

Η Πρωτοβουλία Αριστερών Χριστιανών καλεί σε στήριξη στο ΚΚΕ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/1675/

Σελίδα 1 από 11