Αρχείο ετικετών: Κακούργοι

«Να ευλογείται αυτούς που σας καταριούνται, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν». Χριστός

ag_stefanos

    «Ηκούσατε ότι ερρέθη, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μίσει τον εχθρόν σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους οίτινες σας μισούσι…».  Ματθαίος ε:43-45     Έχουμε λοιπόν και λέμε: -  Κακούργοι χριστιανοί την κατάρα μου να έχετε. Όλα τα κακά και οι κατάρες …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/11888/

Σελίδα 1 από 11