Αρχείο ετικετών: Ηράκλειτος

Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΝΙΤΣΕ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ «Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΠΟΧΗ». ΕΚΔ. «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΜΕΤΑΦΡ. ΖΗΣΗΣ ΣΑΡΙΚΑΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/1381/

Ηράκλειτος. Ηρακλείτεια Διαλεκτική

«Κόσμον τόνδε τον αυτόν απάντων, ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησε, αλλ’ ην αεί και έστιν και έσται πυρ αείζωον, απτόμενον μέτρα και αποσβεννύμενον μέτρα» (απ. 30)

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/313/

Σελίδα 1 από 11