Αρχείο ετικετών: ευνουχισμός

ΚΑΣΤΡΑΤΟΙ ΕΨΕΛΝΑΝ ΤΟ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ

Ψαλτες Αμπελ Αγ Κων Χρ Τρυφόπ  Κ Ζησιάδ 12 2 '12 002

Συνηθισμένο φαινόμενο ο ευνουχισμός επί Βυζαντίου. Από ευνουχισμένους από την παιδική τους ηλικία, ώστε να διατηρούν την οξυφωνία τους, αποτελούνταν οι εκκλησιαστικές χορωδίες των υμνωδών.  

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/3326/

Σελίδα 1 από 11