Αρχείο ετικετών: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Το παράπονο ενός νεκροθάπτου (Εμμανουήλ Ροΐδης)

  Πως έτυχε προ πολλών ήδη ετών να ενδιαφέρωμαι δι” έναν τάφον τού παρά την Βάθειαν κοιμητηρίου, τούτο δεν ενδιαφέρει ποσώς τον αναγνώστην. Προς αποφυγήν μόνον πάσης υποψίας ότι πρόκειται περί αισθηματικής τίνος γλυκαναλατίας, δεν θεωρώ περιττόν να προσθέσω, ότι δεν αναπαύεται υπ” αυτόν Μαρίκα τις, Ελένη ή Περσεφόνη, αλλά καλός άνθρωπος ονομαζόμενος Αντώνης. Τούτον …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/16730/

Ἱστορία ἑνὸς σκύλου. Ἐμμανουὴλ Ῥοΐδη

  Συλλέξαντες δι᾿ ἐράνου τρεῖς δραχμὰς κατεπείσαμεν δι᾿ αὐτῶν τὸν νεκροθάπτην ν᾿ ἀποθέσῃ τὸ λείψανον τοῦ Πλούτωνος εἰς λάκκον σκαφέντα πλησίον τοῦ νεκροταφείου, ἀφοῦ ἀδύνατον ἦτο νὰ ταφῇ ἐντὸς αὐτοῦ διὰ τὸν λόγον ὅτι εἶχε τέσσαρας πόδας. Πολλάκις ἔκτοτε ἀναγινώσκων ὅσα γράφονται περὶ μελλούσης ζωῆς ἔτυχε νὰ σκεφθῶ ὅτι, ἂν ἀληθεύῃ ἡ γνώμη τῶν πιστευόντων …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/14947/

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ

Ο  Άγνωστος  Μακεδόνας  Ήρωας  του  1821 Λίγα  πράγματα  είναι  σήμερα  γνωστά  στο  ευρύ  κοινό  για  την  επανάσταση  στην  Μακεδονία  κατά  το  1821.  Ακόμη  λιγότερα  είναι  γνωστά  για  την  ψυχή  αυτής  της  επανάστασης, το  ευγενές  τέκνο  της  Μακεδονικής  γης,  τον  Εμμανουήλ  Παπά.  Εδώ  θα  επιχειρήσουμε  μία  σύντομη  αναφορά  στην  ιστορία  του,  με  σκοπό  την  αποκατάσταση  της  ιστορικής  …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/906/

Περί των, σήμερον, Ελλήνων (Εμμανουήλ Ροΐδης)

  «Έκαστος τόπος έχει την πληγήν του, η Αγγλία την ομίχλην, η Βλαχία την ακρίδα, η Αίγυπτος τας οφθαλμίας και η Ελλάς τους Έλληνας».

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/6223/

Οι αγιορείτες καλόγεροι στις απαρχές της Επανάστασης του 1821

  Η αναλγησία των αγιορειτών καλόγερων απέναντι στα διαρκή αιτήματα των επαναστατών να συμβάλουν οικονομικά στον αγώνα και η συμφωνία τους με τους Τούρκους για την παράδοση του Εμμανουήλ Παπά.

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/5281/

Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/612/

Σελίδα 1 από 11