Αρχείο ετικετών: ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΗΣ

Ι. Χρυσόστομος. Ο μέγας διδάσκαλος της γενοκτονίας «Κι αν ακόμη φονεύσει κάποιος κατά το θέλημα του θεού, ο φόνος αυτός είναι από κάθε φιλανθρωπία καλύτερος, ενώ αν κάποιος από λύπη δείξη ευσπλαχνία και φιλανθρωπία, παρά το θέλημα του θεού, θα μπορούσε η φειδώ αυτή να αποβή πιο μιαρή από οποιοδήποτε φόνο»!!! «ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/1627/

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΦΘΟΡΑ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Ποια είναι η κινητήρια δύναμη ενός λαού; Από πού πηγάζει η δημιουργική του δυνατότητα; Η υγεία του; Η ισορροπημένη διαβίωσή του; Η φυσιολογική του εξέλιξη; Η εξασφάλιση της συνέχειάς του; Το στέρεο και ακλόνητο πολιτιστικό και πολιτισμικό πεπρωμένο του; Ασφαλώς η ψυχή του.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/1607/

Σελίδα 1 από 11