Αρχείο ετικετών: ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ

Η ήττα του Αυτοκράτορα Ρωμανού Διογένη στο Μάντζικερτ

crusades-map

Η ήττα του Αυτοκράτορα Ρωμανού Διογένη στο Μάντζικερτ και η αρχή της κατάκτησης της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους (26 Αυγούστου 1071 μ. Χ.)

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/4786/

Το κλείσιμο της Πλατωνικής Ακαδημίας από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ιουστινιανό (529 μ.Χ)

justinian

Το κλείσιμο της Πλατωνικής Ακαδημίας των Αθηνών το 529 μ.Χ από τον χριστιανό Αυτοκράτορα της ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Βυζάντιο) Ιουστινιανό, αποτελεί δίχως αμφιβολία ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της γνώσης…

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/3243/

ΟΙ ΔΥΟ ΓΑΜΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΜΕ ΑΝΔΡΕΣ

Πώς ο Βασίλειος Α΄ ο Μακεδών νυμφεύτηκε τον ηγούμενο Νικόλαο και το γιό μιας πλούσιας χήρας.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/1922/

Σελίδα 1 από 11