Κυρά Φροσύνη. Ο μύθος και η πραγματικότητα ή η κυρά Φροσύνη και η παραφροσύνη

 

Ένα πρώτο στοιχείο, το οποίο αν και δεν αποκρύπτεται, εν τούτοις αποσιωπάται επιμελώς, είναι ότι η Φροσύνη ήταν παντρεμένη. Είναι απορίας άξιον, το πως η Εκκλησία καταδέχτηκε να βάλει στον κατάλογο τών «καλλιμαρτύρων», μια μοιχαλίδα και ειδικά σε μια εποχή, όπου τα ηθικά πρότυπα και όρια ήταν ιδιαιτέρως αυστηρά -πολλώ μάλλον, μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Επιπλέον, η μοιχεία και γενικότερα η οικειοθελής σύναψη σχέσεως με τον αλλόθρησκο κι αλλογενή κατακτητή, θεωρούνταν κατά κάποιον τρόπον, σαν μια πράξη δωσιλογισμού και προδοσίας. Βεβαίως, όπως για όλα υπάρχει εξήγηση, έτσι υπάρχει και γι” αυτό, η οποία θα αναφερθεί παρακάτω.

 

 

Ο μύθος

Σύμφωνα με τον εθνικό μύθο (που διδάσκεται και στα σχολεία), η κυρά Φροσύνη ήταν ερωμένη τού γιου τού Αλί πασά, Μουχτάρ. Επειδή όμως ο Αλί πασάς, επιθυμούσε την Φροσύνη για τον εαυτό του, έστειλε τον γιο του σε εκστρατεία κι εκμεταλλευόμενος την απουσία του, προσπάθησε να κάνει την Φροσύνη δικιά του. Αυτή αρνήθηκε, μένοντας πιστή στον Μουχτάρ, κάτι που εξόργισε τον Αλί πασά, ο οποίος διέταξε τον πνιγμό της, μαζί με άλλες δεκαεπτά γυναίκες, στην λίμνη τών Ιωαννίνων.

Η εντολή του εκτελέστηκε στις 11 Ιανουαρίου 1801 κι έκτοτε η Φροσύνη καθιερώθηκε στην λαϊκή συνείδηση σαν ηρωίδα που αντιστάθηκε στον τύραννο, ενώ από την Εκκλησία ανακηρύχτηκε σε «καλλιμάρτυς» (όπως και οι υπόλοιπες δεκαεπτά γυναίκες που έπνιξαν μαζί της).

Διαβάστε περισσότερα…

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/17786/

Η Ψήφος της Αθηνάς. Κ. Καβάφης

 

Η Ψήφος της Αθηνάς. Κ. Καβάφης

Ότε το δίκαιον λύσεως αμοιρεί,
ότε η κρίσις των ανθρώπων απορεί
και ανωτέρας αρωγής και φώτων χρήζει,
οι δικασταί σιγώσιν ασθενείς, μικροί,
κ’ η ευσπλαγχνία των Θεών αποφασίζει.

Εις τους δημότας Αθηνών είπ’ η Παλλάς·
«Το δικαστήριόν σας ίδρυσα. 
Ελλάς ή άλλη πόλις ενδοξότερον ποτέ
δεν θέλει αποκτήσει. 
Άνδρες δικασταί, φανείτ’ αντάξιοι αυτού. 
Ανοίκεια πάθη απαρνηθείτε. 
Επιείκεια το δίκαιον να συνοδεύη. 
Αυστηρά αν ην’ η κρίσις σας, 
ας ήναι καθαρά
επίσης – ως αδάμας άσπιλος, αγνή.
Το έργον σας εις τ’ αγαθά και ευγενή
να ήναι οδηγία, και διοίκησις σώφρων. 
Ουδέποτε μωρά εκδίκησις.»

Απήντησαν εν συγκινήσει οι αστοί·
«Ω δέσποινα, ο νους ημών αδυνατεί
ευγνωμοσύνης φόρον ν’ εύρη επαρκή
εις την λαμπράν ευεργεσίαν.»

Η γλαυκή τους οφθαλμούς θεά απήντησε· 
«Θνητοί,το Θείον εξ υμών μισθόν δεν απαιτεί.
Ενάρετοι και αμερόληπτοι εστέ· 
τούτο μ’ αρκεί. Εξ άλλου, άνδρες δικασταί,
ψήφου μιας εφύλαξα δικαίωμα.»

Είπον οι δικασταί· «Εις το στερέωμα
το αστερόεν ζώσα, παρ’ ημίν, Θεά,
ενταύθα πώς ψηφίσεις;»

«Μη σας ανιά η απορία αύτη. 
Εγκρατής ειμί εν τω ψηφίζειν. 
Αλλ’ αν ευρεθή στιγμή
καθ’ ην διαιρεθήτ’ εις δύο σώματα,
οι μεν υπέρ, οι δε κατά,
τα δώματα χωρίς ν’ αφίσω τ’ ουρανού, 
υμείς αυτοί την ψήφον μου θα χρησιμεύετε. 
Αστοί, εις τον κατηγορούμενον επιθυμώ
πάντοτε να χαρίζηται. 
Εν τω θυμώ της Αθηνάς σας η συγχώρησις οικεί
μεγάλη, ατερμάτιστος, προγονική,
ένστικτον εκ της Μήτιδος, η κορωνίς
σοφίας υπερτάτης εν τοις ουρανοίς.»

 

Διαβάστε περισσότερα…

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/347/

Κοράκια, κουρούνες. Πουλιά με νοημοσύνη!

 

 

 

Κοράκια, κουρούνες. Πουλιά με νοημοσύνη!

 

 

 

 

Most intelligent bird in the world! How did he make that?

 

 

This RAVEN knows EXACTLY whats it doing… Haha

Διαβάστε περισσότερα…

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/17775/

Ψάρεμα σε παραλία, δίχως πετονιά και αγκίστρι μόνο με δόλωμα, από πουλί

 

 

 

Η πιο εξελιγμένη μέθοδος ψαρέματος μέχρι στιγμής εφευρέθηκε από πουλί. Δείτε την πώς ακριβώς λειτουργεί:

 

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα…

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/1245/

Ο Τάσος Χαλκιάς στο συμφωνικό έργο ΣΕΛΦΟΣ σε φα δίεση Δωρική

 

Ο Τάσος Χαλκιάς στο συμφωνικό έργο ΣΕΛΦΟΣ σε φα δίεση Δωρική

 

Διαβάστε περισσότερα…

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/1726/

Ο Μέγας Θεός Παν έπινε ουίσκι και την έβρισκε με μουσική από εκκλησιαστικό χριστιανικό όργανο και ηλεκτρική παγανιστική κιθάρα

 

 

 

Ο μεγάλος Θεός Παν φτιαχνόταν με ουίσκι και την έβρισκε με μουσική από εκκλησιαστικό χριστιανικό όργανο και ηλεκτρική παγανιστική κιθάρα

 

 

 

 

The Great God Pan. Blood Ceremony

 

 

Διαβάστε περισσότερα…

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/17750/

Αγία Γραφή (Βίβλος): Το μεγαλύτερο παραμύθι τού κόσμου

 

 

 

Η Βίβλος τού μίσους, τής κτηνωδίας και τής πλαστογραφίας

 

 

 

«Οσάκις διαβάζουμε τις άσεμνες εικόνες, τις φιλήδονες ακολασίες, τις σκληρές και αισχρές εκτελέσεις, την αδιάλειπτη μνησικακία και εκδικητικότητα, με τις οποίες είναι γεμάτη η Βίβλος, θα ήταν πιο συνεπές να την ονομάσουμε βιβλίο ενός δαίμονα παρά ενός θεού. Είναι μια ιστορία της κακίας που έχει χρησιμοποιηθεί για τη διαφθορά και αποκτήνωση της ανθρωπότητας. Ειλικρινά αηδιάζω με αυτήν, όπως αηδιάζω με όλα τα σκληρά πράγματα».
Tom Paine (Άγγλος συγγραφέας)

Το «βιβλίο των βιβλίων» για τους χριστιανούς είναι η Βίβλος και η οποία θεωρείται ότι είναι «ιερό κείμενο». Στην ιστορία των θρησκειών τα ιερά κείμενα, τα ιερά βιβλία, οι ιερές Γραφές ανήκουν στο επάγγελμα, στη μπίζνα, είχαν και έχουν στενή σχέση με αυτή· όχι μόνο με τη χρηματική, αλλά και με την πολιτική, με το εμπόριο της ανθρώπινης καρδιάς γενικά.

Οι Βίβλοι της ανθρωπότητας είναι επομένως πολλές: Η τριπλή «Βέδα» της αρχαίας Ινδίας π.χ., τα πέντε «Σινγκ», οι κανόνες της κινεζικής αυτοκρατορικής θρησκείας, το «Σιντάτα (Siddhata)» του Ζαϊνισμού, το «Τιπιτάκα» του Βουδισμού της Θεραβάντα, η «Ντάρμα» του ινδικού Βουδισμού της Μαχαγιάνα, το «Τριπιτάκα» του θιβετιανού Βουδισμού, το «Τάο-τε-σινγκ» των ταοιστών μοναχών, η «Αβέστα» του περσικού Μαζνταϊσμού, το «Κοράνι» του Ισλάμ, το «Γκρανθ» των Σιχ, το «Γκίνζα» του Μανδαϊσμού. Πλήθος ιερών κειμένων υπήρχαν στα ελληνιστικά μυστήρια, όπου ήδη σε προχριστιανικές εποχές παρέπεμπαν με την απλή λέξη «Γραφή» και με τη διατύπωση «βρίσκεται γραμμένο» ή «όπως γράφεται». Στην Αίγυπτο τα ιερά κείμενα έφταναν μέχρι τους αρχαιότατους χρόνους, αφού ήδη την 3η χιλιετία π.Χ. αποκαλούσαν τα ιερά κείμενα «λόγο του θεού».

Διαβάστε περισσότερα…

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/17741/

Η Λάμια της θρησκείας πλανάται πάνω από την Αίγυπτο

 

 

Η Λάμια της θρησκείας πλανάται πάνω από την Αίγυπτο

Ακούστε πώς την περιγράφει ένα δωδεκάχρονο Αιγυπτιόπουλο

 

Αυτοί που λένε πως η θρησκεία δεν έχει σχέση με την πολιτική, δεν ξέρουν τι είναι η θρησκεία.
Μαχάτμα Γκάντι

 

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα…

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/17731/

Από ποιούς διέσωσαν οι «Βυζαντινοί» την αρχαιοελληνική γραμματεία;

 

 

Θεσπίζουμε αυτούς τους νόμους για τους αλητήριους Έλληνες (Ιουστινιάνειος κώδικας 1.10.10. βλ. http://athriskos.gr/575/)

 

 

 

Από: http://sfrang.blogspot.com/2012/02/blog-post.html

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/581/

Η ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ

 

Η Φωτό ΜουΗ ακροδεξιά εξουσία επιβάλλει, μεταξύ των άλλων επαχθών νεοφιλελεύθερων μέτρων, αποκρατικοποιήσεις οργανισμών και απολύσεις στον δημόσιο τομέα, όχι με ορθολογικά κριτήρια αλλά αυθαιρέτως και αυταρχικώς. Απολύει λ.χ. υπαλλήλους της ΕΡΤ και καθηγητές, αλλά δεν απολύει ιερείς και  μητροπολίτες, οι οποίοι μισθοδοτούνται από τα χρήματα των φορολογουμένων.

Η Ελλάς είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη και ίσως στον κόσμο που οι θρησκευτικοί υπάλληλοι είναι κρατικοί υπάλληλοι. Είναι η μόνη χώρα στην οποία δεν έχει γίνει χωρισμός κράτους και εκκλησίας – μόνο στις μουσουλμανικές χώρες συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο χωρισμός αυτός είναι σήμερα αναγκαίος και επιβάλλεται για έναν επί πλέον λόγο: την απαλλαγή της κοινωνίας από ένα ετήσιο οικονομικό βάρος της τάξεως των 350 εκατ. ευρώ – τόσο κόστιζαν το 2010 οι μισθοί των ιερέων και μητροπολιτών. Ταυτοχρόνως με τον χωρισμό θα γίνει μείωση του κρατικού τομέα κατά 10.000 ιερωμένους υπαλλήλους και έτσι δεν θα χρειασθεί να απολυθούν άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι χρήσιμοι για τη λειτουργία των δημοσίων οργανισμών και παράγουν κοινωνικό έργο.

 
Το δημόσιο ταμείο οφείλει να μισθοδοτεί τον απαραίτητο αριθμό υπαλλήλων που προσφέρουν υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο και στο κοινό αγαθό. Όμως οι ιερείς και οι μητροπολίτες δεν προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. είναι μεν κρατικοί υπάλληλοι αλλά όχι δημόσιοι, δεν είναι χρήσιμοι για το δημόσιο αγαθό. Χωρίς κρατικούς ιερείς και μητροπολίτες δεν θα σταματήσει  η πραγματική ζωή, χωρίς όμως δημόσιους διδασκάλους, καθηγητές, γιατρούς, δημοτικούς υπαλλήλους ο δημόσιος βίος αποσυντίθεται και το κοινό αγαθό εξαλείφεται.  Οι ιερείς και οι μητροπολίτες ασχολούνται με τελετές, κηρύγματα και ηθικολογίες,  που αφορούν τον ηθικό και μεταφυσικό κόσμο των πιστών ενός μόνο θρησκευτικού δόγματος. Όμως εν Ελλάδι συγκαταβιούν και άλλες θρησκευτικές μειονότητες – μουσουλμάνοι, καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι, εβραίοι, πολυθεϊστές, βουδιστές, καθώς και άθεοι, αγνωστικιστές, άθρησκοι. Πρέπει λοιπόν οι ορθόδοξοι ιερείς και μητροπολίτες να μισθοδοτούνται από την ίδια την ορθόδοξη εκκλησία, η οποία διαθέτει μεγάλη αφορολόγητη περιουσία. Είναι άδικο τα χειμαζόμενα από την κρίση κοινωνικά στρώματα να επιβαρύνονται και με έξοδα θρησκευτικών κρατικών υπαλλήλων που δεν εργάζονται προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος του δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα…

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/17718/

Σελίδα 3 από 16712345... 102030... Τελευταία»