«

»

Εκτύπωσέ το Άρθρο

Ντοκουμέντα για την δίωξη του Αναξαγόρα από τους δεισιδαίμονες θρησκόληπτους της εποχής του

Δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία ότι οι πρώτοι φυσικοί φιλόσοφοι διώχθηκαν εξ αιτίας της επικρατούσας θρησκόληπτης «φιλοσοφίας», την οποία δέχονταν φυσικά και τα ιερατεία της εποχής, αφού, τότε αλλά μέχρι και σήμερα, αν και σε μικρότερο βαθμό,  η φιλοσοφία ήταν θεραπαινίδα της θρησκείας.

Διώχθηκαν αυτοί  που, όπως θα δούμε, έθεσαν την φιλοσοφία πάνω σε ορθές και επιστημονικές απτές  βάσεις. Η δεισιδαιμονία μπορεί να είναι αθάνατη, αλλά υπόκειται κι αυτή στην φθορά του χρόνου. Ήδη της έχουν πέσει αρκετά από τα κοφτερά της δόντια. Κάποτε, στο πολύ μακρινό μέλλον, θα αποτελεί έκθεμα στο μουσείο της ανάπτυξης των επιστημών.

 

ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ (από http://atomakaikeno.wordpress.com/2008/02/06/%CE%97-)

 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Περικλής 32.1 Περί δε τούτον τον χρόνον [αρχή τον Πελοποννησιακού πολέμου] … και ψήφισμα Διοπείθης έγραψεν είσαγγέλλεσθαι τους τα θεια μη νομίζοντας ή λόγους περί των μεταρσίων διδάσκοντας απερειδόμενος εις Περικλέα δι’ Αναξαγόρου την ύπόνοιαν … (3) Αναξαγόραν δε φοβηθείς έξέπεμψεν έκ της πόλεως.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Εκείνον περίπου τον καιρό [αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου] … ο Διοπείθης πρότεινε (στην εκκλησία του δήμου) την ψήφιση του νόμου, να καταγγέλλονται όσοι δεν πιστεύουν στα θεία ή διδάσκουν άλλες θεωρίες για τα ουράνια φαινόμενα, στρέφοντας τις υποψίες εναντίον του Περικλή διαμέ­σου του Αναξαγόρα. Τότε φοβήθηκε (ό Περικλής) για τη ζωη του Αναξαγόρα, τον φυγάδευσε από την πόλη.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ XII 39 [επί άρχοντος Ευθυδήμου 431 π.Χ.]: προς δε τούτοις Αναξαγόραν τον σοφιστήν διδάσκαλον όντα Περικλέους ως ασεβούντα εις τους θεούς εσυκοφάντουν.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Επιπλέον συκοφαντούσαν και τον φιλόσοφο Αναξαγόρα, πού ίπαν δάσκαλος τοΰ Περικλή, ότι δείχνει ασέβεια προς τους θεούς.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Νικίας 23,2: ο γαρ πρώτος σαφέστατόν τε πάντων και θαρραλεώτατον περί σελήνης καταυγασμών και σκιάς λόγον εις γραφήν καταθέμενος Αναξαγόρας ουτ’ αυτός ην παλαιός ούτε ο λόγος ένδοξος αλλ’ απόρρητος έτι και δι’ ολίγων και μετ’ ευλαβείας τινός ή πίστεως βαδίζων. (3) ου γαρ ηνείχοντο τους φυσικούς και μετεωρολέσχας τότε καλουμένους, ως εις αίτιας άλογους και δυνάμεις απρονοήτους και κατηναγκασμένα πάθη διατρίβοντας το θείον, άλλα και Πρωταγόρας έφυγε και Αναξαγόραν εΙρχθέντα μόλις περιεποιήσατο Περικλής.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ό πρώτος πού διατύπωσε γραπτώς τη γνώμη του, με τη μεγαλύτερη σαφήνεια απ’ όλους και θάρρος, για το φως της σελήνης και τη σκιά της, ό Αναξαγόρας, δεν ήταν ο ίδιος αρχαίος ούτε η θεωρία του πολύ γνωστή, άλλα παρέμεινε ακόμη απόρρητη και κυκλοφορούσε ανάμεσα σε λίγους πού τον ασπάζονταν με κάποια επιφύλαξη μάλλον παρά με ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη. Γιατί δεν ανέχονταν τους φυσικούς φιλοσόφους, πού τους αποκαλούσαν τότε “μετεωρολέσχες” (αστρολόγους), επειδή μετέβαλλαν το θείον σε άλογες αιτίες, και σε δυνάμεις αδιάφορες και σε καταπιεσμένα συναισθήματα. Ακόμη και ο Πρωταγόρας εξορίσθηκε, και τον Αναξαγόρα με δυσκολία τον έσωσε από τη φυλακή ό Περικλής.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΙΩΣΗΠΟΣ, Κατ’ Απίωνος ΙΙ 265: Αναξαγόρας δε Κλαζομένιος ην, αλλ’ ότι νομιζόντων Αθηναίων τον ήλιον είναι θεόν ό δ’ αυτόν εφη μύλον είναι διάπυρον, θάνατον αυτού παρ’ ολίγας ψήφους κατέγνωσαν.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ό Αναξαγόρας ήταν Κλαζομένιος, άλλα επειδή οι Αθηναίοι πίστευαν ότι ό ήλιος είναι θεός, αυτός όμως (είπε) ότι είναι λίθος πυρακτωμένος, παρά λίγους ψήφους θα τον καταδίκαζαν σε θάνατο.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΣ, Εις τα Μετεωρολογικά Αριστοτέλους, σ. 17, 19 εκδ. Stuve:μόνα δε τα άστρα πυροείδη εισίν, ώς και τον Αναξαγόραν μύδρον καλέσαι τον ήλιον δια το άμετρον της πυρώσεως. Μύδρος γαρ έστιν ό πεπυρακτωμένος σίδηρος, διό και ο Αναξαγόρας έξωστρακίσθη εκ των Αθηναίων ως τοιούτον τι τολμήσας ειπείν. Ύστερον δέ ανεκλήθη δια της Περικλέους ρητορείας· ακροατής γαρ ων ετυχεν ο Περικλής Αναξαγόρου.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Μόνον τα άστρα είναι πυρακτωμένα, όπως λέει και ό Αναξαγόρας για τον ήλιο αποκαλώντας τον “μύδρο”, επειδή ή πυράκτωση του είναι υπερβολική γιατί “μύδρος” λέγεται το πυρακτωμένο σίδηρο. Και για τον λόγο αυτό ό Αναξαγόρας εξορίστηκε από τους Αθηναίους, επειδή τόλμησε να πει κάτι παρόμοιο (για τον ήλιο). Αργότερα όμως τον επανέφεραν χάρη στη ρητορική δεινότητα του Περικλή. Διότι ο Περικλής έτυχε να είναι μαθητής του Αναξαγόρα.

 

********************************************************************************

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:  

ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Τι είναι η φιλοσοφία;

 

****************************************************************************

 

Σχόλιο στο άρθρο:

yeyes

 

…. Ο μόνος φιλόσοφος που διώχθηκε αποδεδειγμένα στην αρχαία Αθήνα ήταν ο Σωκράτης (κι αυτό όχι λόγω… των φιλοσοφικών του πεποιθήσεων αλλά λόγω της τυραννοφιλίας του και της διαπαιδαγώγησης από αυτόν αρκετών από τους τριάκοντα τυρράνους).

Ο αμερικανός I.F. Stone στο βιβλίο του «Η Δίκη του Σωκράτη» (εκδόσεις Λιβάνη) έχει αφιερώσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στις υποτιθέμενες διώξεις των φιλοσόφων στην Αθήνα. Αποδεικνύει ότι οι «διώξεις» αυτές είναι μεταγενέστερα κατασκευάσματα (της μυστικοπαθούς και πλατωνίζουσας ρωμαϊκής περιόδου), που αποσκοπούσαν να μειώσουν την αθηναϊκή δημοκρατία, η οποία καταδίκασε τον τυραννόφιλο Σωκράτη. Οι κατασκευασμένες αυτές «διώξεις» επινοήθηκαν στα πλαίσια της σωκρατοπλατωνικής μυθοποιίας.

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/2922/

8 σχόλια

Μεταπήδηση στη φόρμα σχολίων

 1. 1
  Yeyes

  Ασυναρτησίες…
  Συγγραφείς που έγραψαν πέντε-έξι αιώνες μετά και ούτε μια πηγή σύγχρονη του υποτιθέμενου «γεγονότος».
  Θυμίζει τις «αποδείξεις» περί ιστορικότητας του -ανύπαρκτου- Ιησού από προπαγανδιστές και παραχαράκτες του μεσαίωνα.

  1. Σταύρος

   Yeye, κάνε σε παρακαλώ στον κόπο να μας φανερώσεις ποια είναι τελικά η αλήθεια, όσον αφορά στο θέμα. Τουλάχιστον από την πλευρά μου σου υπόσχομαι ότι θα την μελετήσω, κι αν με πείσεις θα διορθώσω το θέμα προς την δική σου κατεύθυνση. Το λιγότερο μάλιστα θα προσθέσω τις μαρτυρίες σου στο άρθρο.

 2. 2
  yeyes

  Ο μόνος φιλόσοφος που διώχθηκε αποδεδειγμένα στην αρχαία Αθήνα ήταν ο Σωκράτης (κι αυτό όχι λόγω… των φιλοσοφικών του πεποιθήσεων αλλά λόγω της τυραννοφιλίας του και της διαπαιδαγώγησης από αυτόν αρκετών από τους τριάκοντα τυράννους).
  Ο αμερικανός I.F. Stone στο βιβλίο του «Η Δίκη του Σωκράτη» (εκδόσεις Λιβάνη) έχει αφιερώσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στις υποτιθέμενες διώξεις των φιλοσόφων στην Αθήνα. Αποδεικνύει ότι οι «διώξεις» αυτές είναι μεταγενέστερα κατασκευάσματα (της μυστικοπαθούς και πλατωνίζουσας ρωμαϊκής περιόδου), που αποσκοπούσαν να μειώσουν την αθηναϊκή δημοκρατία, η οποία καταδίκασε τον τυραννόφιλο Σωκράτη. Οι κατασκευασμένες αυτές «διώξεις» επινοήθηκαν στα πλαίσια της σωκρατοπλατωνικής μυθοποιίας.
  Είναι η πιο εμπεριστατωμένη εργασία που γνωρίζω για το ζήτημα. Δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να το σκανάρω και να σου το στείλω.

 3. 3
  Σταύρος

  yeye, το σχόλιο προστέθηκε στο άρθρο.

 4. 4
  ΜΑΚΕΔΝΟΣ

  [32.1] περὶ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον Ἀσπασία δίκην ἔφευγεν ἀσεβείας, Ἑρμίππου τοῦ κωμῳδοποιοῦ διώκοντος καὶ προσκατηγοροῦντος ὡς Περικλεῖ γυναῖκας ἐλευθέρας εἰς τὸ αὐτὸ φοιτώσας ὑποδέχοιτο. καὶ ψήφισμα Διοπείθης ἔγραψεν εἰσαγγέλλεσθαι τοὺς τὰ θεῖα μὴ νομίζοντας ἢ λόγους περὶ τῶν μεταρσίων διδάσκοντας, ἀπερειδόμενος εἰς Περικλέα δι” Ἀναξαγόρου τὴν ὑπόνοιαν. [32.2] δεχομένου δὲ τοῦ δήμου καὶ προσιεμένου τὰς διαβολάς, οὕτως ἤδη ψήφισμα κυροῦται, Δρακοντίδου γράψαντος, ὅπως οἱ λόγοι τῶν χρημάτων ὑπὸ Περικλέους εἰς τοὺς Πρυτάνεις ἀποτεθεῖεν, οἱ δὲ δικασταὶ τὴν ψῆφον ἀπὸ τοῦ βωμοῦ φέροντες ἐν τῇ πόλει κρίνοιεν. Ἅγνων δὲ: τοῦτο μὲν ἀφεῖλε τοῦ ψηφίσματος, κρίνεσθαι δὲ τὴν δίκην ἔγραψεν ἐν δικασταῖς χιλίοις καὶ πεντακοσίοις, εἴτε κλοπῆς καὶ δώρων εἴτ” ἀδικίου βούλοιτό τις ὀνομάζειν τὴν δίωξιν.
  [32.3] ἀσπασίαν μὲν οὖν ἐξῃτήσατο, πολλὰ πάνυ παρὰ τὴν δίκην, ὡς Αἰσχίνης φησίν, ἀφεὶς ὑπὲρ αὐτῆς δάκρυα καὶ δεηθεὶς τῶν δικαστῶν: Ἀναξαγόραν δὲ φοβηθεὶς ἐξέπεμψεν ἐκ τῆς πόλεως. ὡς δὲ διὰ Φειδίου προσέπταισε τῷ δήμῳ, φοβηθεὶς τὸ δικαστήριον μέλλοντα τὸν πόλεμον καὶ ὑποτυφόμενον ἐξέκαυσεν, ἐλπίζων διασκεδάσειν τὰ ἐγκλήματα καὶ ταπεινώσειν τὸν φθόνον ἐν πράγμασι μεγάλοις καὶ κινδύνοις τῆς πόλεως ἐκείνῳ μόνῳ διὰ τὸ ἀξίωμα καὶ τὴν δύναμιν ἀναθείσης ἑαυτήν. αἱ μὲν οὖν αἰτίαι δι” ἃς οὐκ εἴασεν ἐνδοῦναι Λακεδαιμονίοις τὸν δῆμον, αὗται λέγονται, τὸ δ” ἀληθὲς ἄδηλον.
  (Πλουτάρχου-Βίοι Παράλληλοι-Περικλής)

  Κατά τον αυτόν δε περίπου χρόνον εδικάζετο και η Ασπασία δι” ασέβειαν, εγκαλουμένη υπό Ερμίππου του κωμωδοποιού, και κατηγορουμένη προσέτι ότι εδέχετο ελευθέρας γυναίκας προς χάριν του Περικλέους. Και ψήφισμα έγραψεν ο Διοπείθης (558), να καταγελθώσιν εις τον δήμον (559) οι μη τα θεία πιστεύοντες, ή διδάσκοντες λόγους περί των μετεωρολογικών, αντανακλών ούτω την υπόνοιαν διά του Αναξαγόρου εις τον Περικλέα. Ως δ” εδέχθη και ενέκρινε την καταμήνυσιν ο δήμος, εκυρώθη ψήφισμα προταθέν υπό του Δρακοντίδου (560), ο Περικλής να καταθέση εις τους Πρυτάνεις (561) τους απολογισμούς των χρημάτων, οι δε δικασταί, την ψήφον φέροντες από του βωμού, να κρίνωσιν εντός της Ακροπόλεως (562). Ο δε Άγνων τούτο μεν αφήρεσεν από του ψηφίσματος, έγραψε δε να κριθή η δίκη υπό χιλίων πεντακοσίων δικαστών (563), είτε κλοπής και δωροδοκίας, είτε αδικίας ήθελέ τις να ονομάση την καταμήνυσιν. Και της μεν Ασπασίας κατώρθωσε την απόλυσιν, πολλά, ως ο Αισχίνης λέγει, χύσας υπέρ αυτής δάκρυα επί της δίκης, και πολλάς παρακλήσεις απευθύνας εις τους δικαστάς. Τον δ” Αναξαγόραν, φοβηθείς, εξαπέστειλε, και συνώδευσεν ο ίδιος εκτός της πόλεως. Όταν δε διά του Φειδίου δυσηρέστησε τον δήμον, φοβηθείς το δικαστήριον, ανήψε τον πόλεμον, απειλούντα ήδη και υπεκκαιόμενον, διότι ήλπιζε να διασκεδάση τας κατηγορίας και να ταπεινώση τον φθόνον, όταν, εν μέσω μεγάλων πραγμάτων και κινδύνων, η πόλις ήθελεν εις εκείνον μόνον εμπιστευθή εαυτήν διά την επισημότητα αυτού και την δύναμιν. Αύται λοιπόν λέγονται αι αιτίαι δι” άς δεν αφήκε τον δήμον να ενδώση εις τους Λακεδαιμονίους. Το δ” αληθές είναι άδηλον.

  *Ο Έρμιππος, ήταν κωμικός ποιητής, πρόδρομος του Αριστοφάνη. Επίσης, ο Διοπείθης, ήταν μάντης και χρησμολόγος, αντίπαλος του ορθολογιστή Αναξαγόρα. Τέλος, ο Δρακοντίδης είναι μάλλον ένας από τους μετέπειτα Τριάντα Τυράννους, άρα οπαδός του ολιγαρχικού κόμματος. Επίσης ο Άγνωνας ήταν πιθανόν ο πατέρας του Θηραμένη. Μάλιστα ο Άγνωνας ήταν ο αρχηγός των Τετρακοσίων του 411 π.χ., ενώ ο γιος του Θηραμένης ήταν ένας από τους ηγέτες των Τριάντα Τυράννων του 404 – 403π.χ.
  Επίσης, εδώ τίθεται το θέμα ότι οι ολιγαρχικοί κατηγορούσαν τον Περικλή, ότι όξυνε σκοπίμως την διαφορά με τους Μεγαρείς και προκάλεσε τον πόλεμο, με σκοπό να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τις ανακρίσεις που είχαν ήδη αρχίσει για τον Φειδία και τις καταχρήσεις του ιδίου του Περικλή. Αυτές τις διαδόσεις υποστηρίζει και ο Αριστοφάνης στην κωμωδία Ειρήνη, από τον στίχο 585 και εξής, αλλά και συνεχίζει ο Πλούταρχος στον υπόλοιπο βίο του Περικλή.

  Περὶ δὲ τῆς δίκης αὐτοῦ διάφορα λέγεται. Σωτίων μὲν γάρ φησίν ἐν τῇ Διαδοχῇ τῶν φιλοσόφων ὑπὸ Κλέωνος αὐτὸν ἀσεβείας κριθῆναι, διότι τὸν ἥλιον μύδρον ἔλεγε διάπυρον· ἀπολογησαμένου δὲ ὑπὲρ αὐτοῦ Περικλέους τοῦ μαθητοῦ, πέντε ταλάντοις ζημιωθῆναι καὶ φυγαδευθῆναι. Σάτυρος δ” ἐν τοῖς Βίοις ὑπὸ Θουκυδίδου φησὶν εἰσαχθῆναι τὴν δίκην, ἀντιπολιτευομένου τῷ Περικλεῖ· καὶ οὐ μόνον ἀσεβείας ἀλλὰ καὶ μηδισμοῦ· καὶ ἀπόντα καταδικασθῆναι θανάτῳ.
  13 Ὅτε καὶ ἀμφοτέρων αὐτῷ προσαγγελέντων, τῆς τε καταδίκης καὶ τῆς τῶν παίδων τελευτῆς, εἰπεῖν περὶ μὲν τῆς καταδίκης, ὅτι ἄρα « Κἀκείνων κἀμοῦ πάλαι ἡ φύσις κατεψηφίσατο, » περὶ δὲ τῶν παίδων, ὅτι « Ἤδειν αὐτοὺς θνητοὺς γεννήσας. » Οἱ δ” εἰς Σόλωνα τοῦτ” ἀναφέρουσιν, ἄλλοι εἰς Ξενοφῶντα. Τοῦτον δὲ καὶ θάψαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν αὐτοὺς Δημήτριός φησίν ὁ Φαληρεὺς ἐν τῷ Περὶ γήρως. Ἕρμιππος δ” ἐν τοῖς Βίοις φησὶν ὅτι καθείρχθη ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τεθνηξόμενος. Περικλῆς δὲ παρελθὼν εἶπεν εἴ τι ἔχουσιν ἐγκαλεῖν αὑτῷ κατὰ τὸν βίον· οὐδὲν δὲ εἰπόντων, « Καὶ μὴν ἐγώ, » ἔφη, « τούτου μαθητής εἰμι· μὴ οὖν διαβολαῖς ἐπαρθέντες ἀποκτείνητε τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ” ἐμοὶ πεισθέντες ἄφετε. » Καὶ ἀφείθη· οὐκ ἐνεγκὼν δὲ τὴν ὕβριν ἑαυτὸν ἐξήγαγεν.
  14 Ἱερώνυμος δ” ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Σποράδην ὑπομνημάτων φησὶν ὅτι ὁ Περικλῆς παρήγαγεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ δικαστήριον διερρυηκότα καὶ λεπτὸν ὑπὸ νόσου, ὥστε ἐλέῳ μᾶλλον ἢ κρίσει ἀφεθῆναι. Καὶ τὰ μὲν περὶ τῆς δίκης αὐτοῦ τοσαῦτα.
  Ἔδοξε δέ πως καὶ Δημοκρίτῳ ἀπεχθῶς ἐσχηκέναι ἀποτυχὼν τῆς πρὸς αὐτὸν κοινολογίας. Καὶ τέλος ἀποχωρήσας εἰς Λάμψακον αὐτόθι κατέστρεψεν. Ὅτε καὶ τῶν ἀρχόντων τῆς πόλεως ἀξιούντων τί βούλεται αὐτῷ γενέσθαι, φάναι, « Τοὺς παῖδας ἐν ᾧ ἂν ἀποθάνῃ μηνὶ κατ” ἔτος παίζειν συγχωρεῖν. » Καὶ φυλάττεται τὸ ἔθος καὶ νῦν.
  15 Τελευτήσαντα δὴ αὐτὸν ἔθαψαν ἐντίμως οἱ Λαμψακηνοὶ καὶ ἐπέγραψαν.
  Ἐνθάδε, πλεῖστον ἀληθείας ἐπὶ τέρμα περήσας
  οὐρανίου κόσμου, κεῖται Ἀναξαγόρας.
  Ἔστι καὶ ἡμῶν εἰς αὐτόν·
  Ἠέλιον πυρόεντα μύδρον ποτὲ φάσκεν ὑπάρχειν,
  καὶ διὰ τοῦτο θανεῖν μέλλεν Ἀναξαγόρας·
  ἀλλ” ὁ φίλος Περικλῆς μὲν ἐρύσατο τοῦτον, ὁ δ” αὑτὸν
  ἐξάγαγεν βιότου μαλθακίῃ σοφίης.
  Γεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι τρεῖς Ἀναξαγόραι, ὧν [ἐν οὐδενὶ πάντα, ἀλλ'] ὁ μὲν ἦν ῥήτωρ, Ἰσοκράτειος· ὁ δ” ἀνδριαντοποιός, οὗ μέμνηται Ἀντίγονος· ἄλλος γραμματικὸς Ζηνοδότειος.
  (Διογένης Λαέρτιος-Βίοι Φιλοσόφων Β-Αναξαγόρας)

  Σχετικά με τη δίκη του λέγονται διάφορα. Ο Σωτίων στη «Διαδοχή των φιλοσόφων» λέει πως κατηγορήθηκε από τον Κλέωνα για ασέβεια, επειδή ονόμαζε τον ήλιο πυρακτωμένη πέτρα. Τον υπερασπίστηκε ο Περικλής που ήταν μαθητής του, τιμωρήθηκε όμως με πρόστιμο πέντε τάλαντα καί εξορία. Ο Σάτυρος στους «Βίους» λέει πως ο Θουκυδίδης ήταν εκείνος που τον οδήγησε στο δικαστήριο, δεδομένου ότι ήταν πολιτικός αντίπαλος του Περικλή. Ο Αναξαγόρας κατηγορήθηκε όχι μόνο για ασέβεια αλλά και για μηδισμό. Καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο. Όταν του ανακοινώθηκαν και τα δύο μαζί, δηλαδή η καταδίκη και ο θάνατός των παιδιών του, για την καταδίκη είπε: «Και κείνους και μένα μας έχει καταδικάσει από παλιά η φύση», και για τα παιδιά του είπε: «Ήξερα ότι τα γέννησα θνητά». Αυτά μερικοί τα αποδίδουν στον Σόλωνα και άλλοι στον Ξενοφώντα. Το ότι τα έθαψε με τα ίδια του τα χέρια το αναφέρει ο Δημήτριος ο Φαληρεύς στο βιβλίο του «Περί γήρως». Ο Έρμιππος στους «Βίους» αναφέρει ότι κλείστηκε στη φυλακή για να θανατωθεί. Ο Περικλής είπε μιλώντας δημόσια, αν έχουν λόγους να τον κατηγορούν για οτιδήποτε αφορά τη ζωή του [του Περικλή]. Του απάντησαν πως όχι και τότε είπε:«Είμαι μαθητής του ανθρώπου αυτού. Μην παρασυρθείτε λοιπόν από συκοφαντίες και τον σκοτώσετε. Πιστέψτε με και ελευθερώστε τον. Πράγματι τον ελευθέρωσαν, επειδή όμως δεν μπορούσε να υπομείνει την προσβολή, αυτοκτόνησε. Ο Ιερώνυμος στο δεύτερο κεφάλαιο των «Σποράδην υπομνημάτων» αναφέρει πως ο Περικλής τον παρουσίασε στο δικαστήριο εξασθενημένο και αδύνατο από κάποια αρρώστια, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος από λύπηση μάλλον παρά μετά από απόφαση δικαστική. Αυτά σχετικά με τη δίκη του.
  Υπήρχε η άποψη πως ούτε ο Δημόκριτος του είχε ιδιαίτερη συμπάθεια, επειδή δεν είχε καταφέρει να έρθει σε επαφή μαζί του. Τελικά αποτραβήχτηκε στη Λάμψακο και εκεί πέθανε. Όταν οι άρχοντες της πόλης τον ρώτησαν τι χάρη ήθελε να του κάνουν, είπε «Να επιτρέπουν στα παιδιά να παίζουν τον μήνα που θα πεθάνει, κάθε χρόνο». Τούτο το έθιμο διατηρείται μέχρι σήμερα. Όταν πέθανε, οι Λαμψακηνοί τον έθαψαν με τιμές και χάραξαν στον τάφο του το εξής επίγραμμα:

  Εδώ ενταφιάστηκε ο Αναξαγόρας που βρήκε
  πολλές αλήθειες για τον ουράνιο κόσμο.

  Το δικό μου επίγραμμα γι’ αυτόν είναι:

  Είπε πως ο ήλιος είναι πέτρα πυρακτωμένη
  κι αυτό έγινε αιτία θανάτου για τον Αναξαγόρα.
  Ο φίλος του Περικλή τον έσωσε, το τσακισμένο
  όμως ηθικό του τον έκανε να αυτοκτονήσει.

  Υπάρχουν άλλοι τρεις με το ίδιο όνομα, για τους οποίους δεν βρήκα πουθενά πολλά στοιχεία. Πάντως ο ένας ήταν ρήτορας της σχολής του Ισοκράτη, ο άλλος ανδριαντοποιός και αναφέρεται από τον Αντίγονο και ο τρίτος ένας γραμματικός, μαθητής του Ζηνόδοτου.

  Με βάση και αυτά τα στοιχεία, ο Αναξαγόρας καταδιώχθηκε για θρησκευτικούς λόγους, αλλά αντιθέτως τα αίτια ήσαν πολιτικά. Και σε αυτό συμφωνούν και ο Πλούταρχος και ο Διογένης Λαέρτιος. Και αυτό διότι, ο Αναξαγόρας καταδιώχθηκε στην Αθήνα, από τους πολιτικούς αντιπάλους του Περικλή, ώστε να πληγεί ο Περικλής σε προσωπικό και πολιτικό επίπεδο, επειδή ο Αναξαγόρας και ο Περικλής συνδέονταν με στενή φιλία. Άρα δεν ευσταθεί η θέση περί θρησκευτικού διωγμού.

  1. stauros

   Με βάση και αυτά τα στοιχεία, ο Αναξαγόρας καταδιώχθηκε για θρησκευτικούς λόγους, αλλά αντιθέτως τα αίτια ήσαν πολιτικά. Και σε αυτό συμφωνούν και ο Πλούταρχος και ο Διογένης Λαέρτιος. Και αυτό διότι, ο Αναξαγόρας καταδιώχθηκε στην Αθήνα, από τους πολιτικούς αντιπάλους του Περικλή, ώστε να πληγεί ο Περικλής σε προσωπικό και πολιτικό επίπεδο, επειδή ο Αναξαγόρας και ο Περικλής συνδέονταν με στενή φιλία. Άρα δεν ευσταθεί η θέση περί θρησκευτικού διωγμού.

   Μακεδνέ, είναι γνωστό ότι την εποχή εκείνη –στην χώρα της Ρωμιοσύνης υπάρχουν ακόμη κατάλοιπα αυτού του είδους – η διαπλοκή θρησκείας και πολιτικής άγγιζε τα όρια της συνταύτισης.

   Ακόμη όμως και τα κίνητρα να ήταν πολιτικά η δυνατότητα της δίωξης έστω και με θρησκευτικό πρόσχημα, δηλώνει την ισχύ της θρησκευτικής εξουσίας.

   Επομένως η θέση σου: «Άρα δεν ευσταθεί η θέση περί θρησκευτικού διωγμού», νομίζω ότι δεν μπορεί να σταθεί άνετα στα πόδια της.

   Κάτι ανάλογο: όταν πήγαινα στο γυμνάσιο επιτιμήθηκα με αποβολή διότι δεν εκκλησιάστηκα την προηγούμενη Κυριακή. Ένας όμως συμμαθητής μου, ο οποίος δεν εκκλησιάστηκε κι αυτός, δεν τιμωρήθηκε διότι ο πατέρας του ήταν ενθνικόφρων (εννοείτε ότι ο δικός μου ήταν αντιεθνικόφρων, παρ’ όλο που πολέμησε κανονικά τους κομμουνιστοσυμμορίτες, όπως έτσι τους αποκαλούσαν οι εθνικόφρονες της κακιάς ώρας – δηλαδή ο άνθρωπος υπέφερε επειδή δεν ήταν δουλόφρων του δεξιού μετεμφυλιακού καθεστώτος).

   Η «δίωξή» μου αυτή, κατά την γνώμη σου τι είδους είναι, πολιτική, θρησκευτική, ή πολιτικοθρησκευτική, γαμώ το φελέκι μου!!!

   Για πρόσεξε τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρεται θρησκευτικότερα ακόμη κι από τους Δεξιούς! Δες την Κανέλλη στο ΚΚΕ. Ως αδιόρθωτος άθεος περισσότερο υπολογίζω να υποφέρω από μια κυβέρνηση αριστερής πάστας παρά δεξιάς.

 5. 5
  ΜΑΚΕΔΝΟΣ

  Δεν ήταν καθαρά θρησκευτικοί οι λόγοι απλά ήταν η αφορμή.Όσον αφορά την πολιτική διαπλοκή θα συμφωνήσω γιατί αυτή υπάρχει ανά τους αιώνες.

 6. 6
  stauros

  Μακεδνέ, σε παρακαλώ να δώσεις βάση στο παρακάτω τονισμό– επειδή ξέρεις πολύ καλά ότι σε εκτιμώ ανάλογα –και παρ’ όλο που συμφωνώ με την ανταπάντησή σου:

  Από την στιγμή που ο πολεμιστής υποτάχτηκε στην θρησκευτική εξουσία και επομένως και στην κομματική (δηλαδή πολιτική του κώλου), η πολιτική θα πάσχει ανίατα. Διότι εάν τα πολιτικά επιτεύγματα δεν μπορούν να υποστηρίζονται διαρκώς, δεν γίνεται να παράγουν δημοκρατική προοπτική. Αυτό βεβαίως με την προϋπόθεση ότι το στράτευμα πρέπει να απαρτίζεται από τις πιο μορφωμένες προσωπικότητες της κοινωνίας. Από τους πιο εξασκημένους στα δημοκρατικά ιδεώδη. Από τους φανατικούς της ανιδιοτέλειας. Τους εξασκημένους με τρόπο που να μπορούν να συμπεριφέρονται ενάντια στα ατομικά τους συμφέροντα.

  Κοντολογίς, τίποτε το σπουδαίο κοινωνικά δεν μπορεί να θάλλει αν δεν μπορεί να υποστηριχτεί. Με άλλα λόγια η κοινωνία να διαθέτει «στρατό» ο οποίος να απαρτίζεται από πτυχιούχους, οι οποίοι να διαθέτουν πτυχία και του Πανεπιστημίου του Απόλλωνα και του Διόνυσου.

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

:bye: 
more...