«

»

Εκτύπωσέ το Άρθρο

ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ!

Τον άγιο Γεώργιο είχε κάνει κομματάκια βασανίζοντάς τον ο «σατανόπληκτος» Διοκλητιανός, αλλά άγγελος Κυρίου τον ξανασυναρμολόγησε. Στη συνέχεια ο άγιος ανάστησε έναν προ πολλού πεθαμένο, ο οποίος oμολόγησε πως καιγόταν στις φωτιές, επειδή δεν ήταν χριστιανός, καθώς και ένα νεκρό βόδι, για να οργώνει ένας πρώην ειδωλολάτρης. Τέλος, αφού συνομίλησε με άγαλμα του Απόλλωνα, το γκρέμισε, όπως και πολλά άλλα Ελληνικά αγάλματα. Τις παραπάνω περιγραφές δεν τις διαβάζουμε σε κάποιο χριστιανικό φυλλάδιο, αλλά στην επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Γ.Ε.Σ.) που έχει ανακηρύξει τον άγιο Γεώργιο προστάτη του Ελληνικού Στρατού (πλην Πυροβολικού.) Ο άγιος Γεώργιος υμνείται στις εκκλησίες ως ο «καθαιρέτης των Ελλήνων».

 

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα αυτό:ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Ο «ΚΑΘΑΙΡΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΣ, από: http://www.freeinquiry.gr/pro.php?id=600Ο ΦΤΕΡΩΤΟΣ ΑΣΩΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Μεσαίωνας στην Πολεμική Αεροπορία (http://www.freeinquiry.gr/pro.php?id=956)

Μιά ερώτηση προς τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας: «Κύριε Αρχηγέ, πιστεύετε, ότι στον ουρανό υπάρχει ένας θρόνος, όπου κάθεται ο Θεός, τον οποίο περικυκλώνουν και υμνολογούν άυλα αθάνατα λαμπερά ουράνια τάγματα με φτερά, που καλύπτουν το πρόσωπό τους για να μην τον δουν, που δεν τους εμποδίζουν πόρτες και κλειδιά, των οποίων προΐσταται ένας ασώματος Ταξιάρχης με φτερά, που προστατεύει όλους τους Έλληνες αεροπόρους, όταν πετούν με τα αεροπλάνα τους;»

 

Η ερώτηση αυτή γίνεται, διότι από 6 έως 9 Νοεμβρίου πανηγυρίζει η Πολεμική Αεροπορία• σήμερα, 8 Νοεμβρίου, ψάλλεται δοξολογία στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, ενώ στην Ημερήσια Διαταγή του ο κ. Αρχηγός ανέφερε: «Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές των Παραγωγικών Σχολών, Στρατευμένο και Πολιτικό προσωπικό, Η εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, μας δίνει την ευκαιρία να αναλογιστούμε τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει απέναντι στην Πατρίδα…» (σ.σ. κ.τ.λ. κ.τ.λ.).

 

     Aς εξετάσουμε τί είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, σύμφωνα με έγκυρες χριστιανικές πηγές:

 

•         «Τα εννέα ουράνια Τάγματα εις τρείς τάξεις διαιρούνται, ανά τρία• πρώτη τάξις είναι των εξαπτερύγων Σεραφίμ, των πολυομμάτων Χερουβίμ και των αγιωτάτων Θρόνων• δευτέρα τάξις είναι των Κυριοτήτων, των Δυνάμεων και των Εξουσιών• τρίτη δε είναι των Αρχών, των Αρχαγγέλων και των Αγγέλων». (Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τόμος ΙΑ΄, σελ. 215).

 

•         «Οι Άγγελοι είναι ασώματοι καί άυλοι. Υμνούν τον Θεό ακατάπαυστα. Περικυκλώνουν τον Θρόνο του Θεού στον Ουρανό, αλλά στέκονται με δέος και φόβο και σεβασμό, μη δυνάμενοι να ατενίσουν τον Θεό κατά πρόσωπο. Γι’ αυτό και καλύπτουν με τις πτέρυγές τους το πρόσωπό τους». (Από την επίσημη ιστοσελίδα της Ιεράς Συνόδου).

 

•         «Έχουσι δε και αθανασίαν οι Άγγελοι, διότι δεν αποθνήσκουσιν ουδέ φθείρονται… Είναι δε φωτεινοί και λαμπροί… Δεν τους εμποδίζει ούτε θύρα, ουδέ τοίχος, ουδέ κλείθρα, ουδέ φραγμός». (Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τόμος ΙΑ΄, σελ. 214).

 

•         «Μιχαήλ (μεθερμηνεύεται εκ της Εβραϊκής ως Δύναμις Θεού ή Αρχιστράτηγος Δυνάμεως Κυρίου) ο ενδοξότατος και λαμπρότατος Ταξιάρχης των Ασωμάτων Δυνάμεων πολλάς και μεγάλας ευεργεσίας και χάριτας προσήνεγκεν εις το ανθρώπινον γένος, ως τούτο φαίνεται τόσον από την Παλαιάν Διαθήκην, όσον και από την νέαν Χάριν του Ευαγγελίου. Διότι αυτός εφάνη πρώτον εις τον Πατριάρχην Αβραάμ, έπειτα εις τον Λώτ…» (σ.σ. κ.τ.λ. κ.τ.λ.). (Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τόμος ΙΑ΄, σελ. 204). Το Συναξάρι δεν διευκρινίζει βέβαια, εάν ο Μιχαήλ φάνηκε στον Αβραάμ πρίν την εκπόρνευση της γυναίκας του, Σάρρας, ή μετά, όπως επίσης στον Λώτ πρίν τη διακόρευση και των δύο θυγατέρων του ή μετά…

 

     Φαίνεται τραγικό, η Πολεμική Αεροπορία, που διαχειρίζεται τόσο σύγχρονης τεχνολογίας υλικό, με στελέχη καταρτισμένα, όπως είναι οι πιλότοι των μαχητικών αεροσκαφών, να αναλίσκεται και να ταλανίζεται με τέτοιες μεσαιωνικές αντιλήψεις. 

 

Γιάννης Λάζαρης

 

***************************************************************************************

 

Σεξουαλισμός, ασώματοι άγγελοι, Σόδομα, Λώτ, κόρες και καταστροφές.  Από:http://amfipolis.blogspot.com/2011/04/blog-post_27.htmlΔιαβάζοντας το κατά Λουκά γραπτό, παρατηρούμε ότι στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη οι άγγελοι είναι ασώματοι, αιώνιοι και δεν έχουν σχέσεις γάμου:Ματθ. 22,29 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ.

Ματθ. 22,29 Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε εις αυτούς· “πλανάσθε, διότι δεν γνωρίζετε τας Γραφάς ούτε την δύναμιν του Θεού.

Ματθ. 22,30 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ᾿ ὡς ἄγγελοι Θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσι.

Ματθ. 22,30 Διότι εις την ανάστασιν ούτε οι άνδρες νυμφεύονται, ούτε οι γυναίκες υπανδρεύονται, αλλά είναι όλοι σαν άγγελοι του Θεού στον ουρανόν.

Ματθ. 22,31 περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λέγοντος,

Ματθ. 22,31 Ως προς δε την ανάστασιν των νεκρών δεν εδιαβάσατε αυτό που σας έχει λεχθή από τον Θεόν, ο οποίος είπε δια τους τρεις πατριάρχας, που είχαν πλέον αποθάνει·

Συνεπώς άνθρωποι και άγγελοι ουδεμία ικανότητα επαφής έχουν ανά μεταξύ τους.

Αλλά στη περίπτωση του Λώτ (Γένεσις, κεφ. ιθ᾽) που παρουσιάζεται ως δίκαιος ενώπιον του θεού του, ζώντας έξω από τη κολασμένη πόλη των Σοδόμων έχει αποστολή θεϊκή να αποτρέπει τους περαστικούς να πάνε μέσα στη πόλη μη τυχόν και τους βιάσουν οι Σοδομίτες.

Sodom Monreal

´Οταν οι δύο άγγελοι έρχονται στα περίχωρα των Σοδόμων, ο δίκαιος Λώτ δεν ενημερώνεται από το θεό του για τους θεϊκούς απεσταλμένους και τους νομίζει για απλούς περαστικούς; ´Οχι, αλλά και τους προσκυνά (όπως κάνουν σε κάθε περαστικό από τη πόλη τους;)

Λοιπόν εάν τους προσκυνά ως θεϊκά απεσταλμένους, τότε ξέρει καλά ότι οι άγγελοι είναι ασώματοι. Εάν προσκυνά τους περαστικούς ανθρώπους, τότε είναι ανθρωπολάτρης και όχι δίκαιος προς το θεό αφού άλλους συνανθρώπους προσκυνά.

Εάν ξέρει καλά ότι οι περαστικοί είναι άγγελοι του θεού, γιατί φοβάται ότι οι Σοδομίτες έχουν τη φυσική ικανότητα να τους βιάσουν παρά φύση; Δε πιστεύει ότι οι άγγελοι είναι ασώματοι; Φυσικά οι πράξεις του μιλούν ακράδαντα για τη πίστη του προς το θεό του και τους αγγέλους του. Δικαίως κατά τις δηλώσεις των σοφών της Σιών παραδίδει τις κόρες του προς ομαδικό βιασμό κατά και παρά φύση, αντί να πει στους Σοδομίτες αυτό που ζητάνε δεν είναι δυνατό να συμβεί όσο και να το θέλουνε. Προτιμά να παιθάνουν οι κόρες του από ομαδικό βιασμό παρά να αφήσει τους αγγέλους να περάσουν ασωμάτως ανάμεσα από τους Σοδομίτες.

Και μετά έρχεται η θεϊκή τιμωρία της βροχής θειαφιού στις περιοχές εκείνες.

Μήπως οι Σοδομίτες δεν ήταν Ιουδαίοι; Άρα γιατί τόσα γράφονται κατά των Ελλήνων για την ομοφυλοφιλική παρουσία στην Αθηναϊκή κοινότητα; Που είναι οι δημαγωγίες των χριστιανών εναντίων του εκλεκτού λαού και των συνεχιστών των παραδόσεών των;

´Ενα γεωλογικό γεγονός (The Archaeology News Network: Flashback: Asteroid destroyed Sodom ) εμφανίζει τη καταστροφή της περιοχής εκείνης ύστερα από πτώση μετεωριτών στη Μέση Ανατολή αλλά και σε άλλα κοντινά μέρη όπως η περιοχή του Καυκάσου. Πέραν από της βιβλικής περιγραφής των κατοίκων της περιοχής και της «αμαρτωλής» ζωής τους, δεν υπάρχουν για να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν τους ισχυρισμούς των γραφὀμενων.

Τελικά δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση των χριστιανών, εβραίων και ισλαμιστών για τη φύση των αγγέλων αφού διαβάζουμε καθαρά από τη γένεση να φοβούνται το βιασμό των αγγέλων και από την άλλη στο Ματθαίο να είναι ασώματοι και άγαμοι.

Περαστικά.

Print Friendly

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/865/